Lokalfinder.se

Hitta lediga lokaler. Skapad av Verksamhetslokaler.se

Lokal uthyres i Stockholm Västerort

786 m2 kontor i Stockholm Västerort uthyres

786 m2 kontor för uthyrning i Stockholm Västerort

Nuvarande hyresgäst har efter genomgång av sina ytor nu valt att frigöra utrymme för aktörer som söker renoverade och fräscha ytor på flexibla avtal. Lokalen erbjuder en bra fördelning av cellkontor och sociala mötesplatser för medarbetare och kunder. Tillkommande hyresgäst kan förvänta sig välanpassade ytor med exempelvis egen reception, flertalet konferensrum, serverrum m.m. Renovering pågår i detta nu, vilket ger intressenter möjlighet att vara med och påverka lokalens utformning. Uppskattat färdigställande Q1 2018. Passar extra väl till er som söker tillfälliga ytor med mer flexibla avtal än traditionell förhyrning. - Förmånlig hyra - Tillgång till parkeringsplatser - Mycket goda kommunikationer ----------------------------------- English Current tenant has now chosen to free space for actors seeking refurbished and fresh areas of flexible agreements. The venue offers a good distribution of cellular offices and social venues for employees and customers. Additional tenants can expect well-appointed areas with, for example, their own reception desk, several conference rooms, server rooms, etc. Undergoing renovation now, which allows stakeholders to participate in and influence the layout of the premises. Estimated completion Q1 2018. Appropriate for those seeking temporary space with more flexible agreements than traditional rentals. - Advantageous rent - Access to parking spaces - Very good communication