Lokalfinder.se

Hitta lediga lokaler. Skapad av Verksamhetslokaler.se

Lokal uthyres i Göteborg Centrum

100 m2 butik, kontor i Göteborg Centrum uthyres

100 m2 butik eget bruk i Göteborg Centrum

NärserviceAll tänkbar service i närheten KommunikationerMycket goda SkyltlägeUtmärkt! Övrig information ÖvrigtCroisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte. 3D-VISNING