Lokalfinder.se

Hitta lediga lokaler. Skapad av Verksamhetslokaler.se

Lokal uthyres i Mölndal

200 m2 butik i Mölndal uthyres

200 m2 butik eget bruk i Mölndal

Övrig information ÖvrigtCroisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.